Pit Stop – Kdo je kdo?

Zastávky v boxech jsou nedílnou součástí závodů a často se právě i tam může rozhodnout o vítězi. Mechanici jsou (a musí být) doslova týmovými hráči. Musí pracovat a myslet jako jedno tělo, jeden mozek. Každý z mechaniků má svou roli, své povinnosti a vzájemně na sebe spoléhají. Znáte jejich role dobře?

Pravidla NASCAR dovolují mít „před zídkou“ šest mechaniků. S povolením se potom může k šestce přidat sedmý mechanik, který pouze sloupne fólii na čelním skle a zase se vrátí.

Takový běžný Pit Stop s výměnou čtyř kol a doplněním paliva zabere mechanikům (oproti Formuli 1) mezi 13 až 15 vteřinami. Samozřejmě jsou zde i týmy, které lámou rekordy a svou práci odvedou třeba už za 12,5 vteřiny (nebo i méně). Pokud se mění pouze jedna strana kol (většinou pravá) trvá zastávka o polovinu méně. Četnost zastávek u mechaniků potom ovlivňuje řada faktorů – jak je dlouhý závod, počet přerušení, nastavení vozu, defekty, které řidič přivodí svému vozu sám, spotřeba paliva nebo třeba také povrch trati. Beton a asfalt totiž působí na sjíždění a opotřebovávání pneumatik rozdílně.

Historie zastávek u mechaniků je také bohatá, dříve neexistovaly žádné předpisy ani požadavky, na boxové uličce se motal bezpočet mužů, kteří nebyli nikterak chráněni. Po několika konfliktech a tragédiích (i smrtelných) se ale začalo o mechaniky pečovat podobně jako o jezdce. Mechanici tak dnes musí mít helmy (při nočních závodech opatřené baterkami), ochranné protipožární obleky, rukavice, ochranné brýle, a tak dále a tak dále.

Muž č. 1
Nosič zadních pneumatik – asistuje mechanikovi, který vyměňuje pneumatiky. Jeho prací je donést nová kola, která váží až třinácti kilogramů a ta stará bezpečně doručit alespoň ke zdi. Váha a velikost kol se trochu liší co trať od trati, na superspeedways jsou například používány lehčí a užší kola, ale tento nepatrný rozdíl nejsme jako běžní diváci schopni rozpoznat. Tento mechanik navíc může nasazovat klíč pro nastavení vozu, šroub se nachází v zadním okně.

Muž č. 2 
„Přezouvač“ zadních pneumatik – pomocí vzduchové pistole nejdříve sundává matice, potažmo kola, musí spoléhat na kolegu, který bezpečně vůz zvedne na hever. Poté sundává staré kolo a  přidělává nové. Matice se ke kolům přitom často předem přilepují lepidlem, aby je stačilo následně jenom zašroubovat. Matic na kole najdete rovnou pět. Stejná práce se potom odehrává i na druhé straně.

Muž č. 3 
„Jackman“ – ten s „heverem“ – tento mechanik manipuluje s téměř desetikilovým hydraulickým zvedákem. Jeho prací je vůz dostatečně zvednout na výměnu kol a být dostatečně rychlý přeběhnout na druhou stranu. Především musí být schopen zvedák umět vytáhnout, ne jednou už se na trati objevil vůz, kterému z podvozku čouhal právě tento zvedák.

Muž č.4
Nosič předních pneumatik – má stejnou funkci jako nosič zadních pneumatik. Nutno ale podotknout, že práce v přední zóně je trochu více nebezpečná, v případě, kdy špatně proběhne komunikace a domluva o tom, kolik kol se má vyměnit, jsou to často právě tito muži, kteří bývají autem smeteni. Stejně jako nosič zadních pneumatik roztahuje plech kolem kola, je-li (po konfliktu) vmáčknutý dovnitř a znemožňoval by, nebo komplikoval výměnu kol. Tento mechanik navíc může čistit přední mřížku vozu.

Muž č.5
„Přezouvač“ předních pneumatik – náplň práce je totožná s přezouvačem zadních pneumatik.

Muž č.6
„Doplňovač“ paliva – tento mechanik má k dispozici hned dvě nádoby s palivem, v každé je přitom něco málo přes 45 litrů paliva. Nádoba funguje na principu podtlaku, takže stačí přitisknout k víku nádrže prodloužený nástavec a palivo (současným dodavatelem je společnost Sunoco) se doplňuje. Palivová nádrž vozů dokáže pojmout téměř 65 litrů. I práce tohoto mechanika není žádné peříčko, vytáhnout zavčasu nádobu je totiž také umění a občas se prostě nezadaří. A to nemluvíme ani o potencionálním riziku vzniku požáru. Právě proto tito členové týmu nosí speciální ochranné zástěry.

Muž č.7
Podpora týmu – tento člen posádky je po celou dobu zastávky za zdí a je hlavní podporou pro všechny muže před zdí. Právě on podává a odebírá pneumatiky, pomáhá s kabelem vzduchové pistole (aby se nikomu kabel nepletl pod nohy, což se taky občas nepovede), podává klíče a při opravách potřebné náčiní. Opravy na Pit jsou přitom omezeny na malé úkony, větší opravy musí být prováděny v garážích.

Muž č. 8
Ten „Extra“ –  právě tento člen posádky může při povolení doplnit šestici mužů před zdí a vyčistit čelní sklo strhnutím fólie. Nesmí se před zídkou zdržovat, prostě ven a zase „domů“. Navíc může pomáhat jezdci, například podávat pití, nebo s ním konzultuje problémy uvnitř vozu (problémy s řadící pákou, spojkovým pedálem atp.).

Muž č. 9
Komisař NASCAR – tento pán nepatří do týmu mechaniků, ale sleduje jak dobře odvádí mechanici svou práci. Pokud shledá, že mechanici například nepřipevnili dobře kolo, chybí matice nebo cokoli jiného, má právo vůz nepustit z uličky, dokud to nebude napraveno. A naopak, pokud vůz přijede do boxového stání a překáží u sousedů, může komisař nechat řidiče popojet a až pak povolit zahájení Pit Stopu. Navíc dohlíží na celkové dodržování pravidel a předpisů.

Muž č. 10
Šéf vozu – velitel, který úzce spolupracuje s mechaniky pokud se jedná o nastavení vozu a za veškerá nastavení je také zodpovědný.

Muž č. 11
Velitel posádky – je tím pravým a jediným velitelem celého týmu. Je zodpovědný za strategii, nastavení vozu ale také za chování svého jezdce a všech členů týmu. Úkoluje a přiděluje práci mechanikům před tím, než vůz dorazí na své boxové stání. Plánuje. Komunikuje s jezdcem ale také se spottery (pánové rozprostření kolem okruhu, kteří informují o dění na trati především jezdce) od kterých získává cenné informace o stavu vozu.

Muž č. 12
Technik – kalkuluje a přepočítává fakta, podle nichž se nastavuje nejen vůz, ale podle kterých se také odhaduje množství paliva ve voze atp.(Vozy totiž nemají palivoměr.) Právě on také nařizuje jaký má být tlak v pneumatikách.

Doplňující členové posádky – jsou mechanici, kteří zastupují hlavní mechaniky, dojde-li například během závodu k úrazu. Jinak právě oni připravují v pozadí pneumatiky, náhradní díly, zkoumají poničené díly a pomáhají s čím je zrovna třeba. Také vykonávají práci jako třeba držení/mávání cedule s číslem nebo legem sponzora, aby se jezdec dokázal lépe zorientovat na někdy opravdu přeplněné uličce.

A protože mechanici jsou vtipní mužíci, kterým se občas nedaří (a není to vždy jejich vina), nabízíme Vám několik videí „zpackaných“, děsivých nebo vtipných pit stopů a okamžiků, na které se nedá zapomenout:

Napsat komentář